Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj

Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj
Projekt Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj je potekal v okviru razpisa PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 2. odpiranje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Vodenje projekta:

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

LUKASI, aktivnosti s konji, Karin Bojc s.p.

Konjeniški klub Doly

Mentorji:

doc. dr. Toma Strle

doc. dr. Špela Razpotnik

mag. Karin Bojc

Živa Logar, mag. prof. spec. in reh. ped.

Študentke:

Mia Moravec (Socialna pedagogika, UL PEF)

Nina Cirar (Socialna pedagogika, UL PEF)

Eva Župan (Zakonski in družinski študiji, UL TEOF)

Anja Zupančič (Veterinarstvo, UL VF)

Nina Vajde (Aplikativna kineziologija, UP FVZ)

Hana Železnik (Kmetijstvo – zootehnika, UL BF)

O projektu:

Vsebina in namen projekta sta bila s podporo delovnih mentoric Karin Bojc (LUKASI, aktivnosti s konji, Karin Bojc s.p.) in Žive Logar (Konjeniški klub Doly), s pedagoškima mentorjema doc. dr. Toma Strle in doc. dr. Špela Razpotnik ter v sodelovanju s šestimi študentkami, študijskih področij socialne pedagogike (2), zakonskih in družinskih študij, veterinarstva, zootehnike in aplikativne kineziologije poiskati, raziskati in vpeljati rešitve za:

– povečanje pripravljenosti družin za sodelovanje v socialno pedagoških programih za družine (ob podpori konj),

-optimizacijo socialno pedagoškega dela z družinami s podporo konj z vidika socialne pedagogike, zakonskih in družinskih študij, veterinarstva, zootehnike in aplikativne kineziologije,

-povečanje dostopnosti programa (najti finančne resurse) za ranljive družine,

– implementacijo akademskih znanj različnih strok v socialno pedagoško delo z družinami ob podpori konj ter

– omogočiti praktične izkušnje vključenim študentkam, vsaki na svojem področju študija in

– omogočiti eni družini 15 brezplačnih ur socialno pedagoškega dela ob podpori konj.

Rezultati projekta:

Delovni mentorici ter študentke terapevtskega tima smo pripravile in izvedle predvidenih 15 ur procesa pomoči vključeni družini. Srečanju z družino je vsakič sledila intervizija in evalvacija, s katerimi smo analizirale srečanja ter implementirale nova spoznanja v proces pomoči. Po analizi procesa pomoči in po poročanju staršev se je pokazal napredek na več področjih: starša sta se bolj povezala in začela bolje sodelovati, njun odnos je mirnejši in v rešitve usmerjen, pridobila sta nove kompetence za vzgojo sina. Pri sinu smo zaznavali vedno večjo samozavest, zadovoljstvo in sproščenost. Konji so udeležene umirjali, vsi so se veliko hitreje sprostili v kontaktu z njimi. Otrok se je v njihovi bližini naučil zadržati svoje impulze, postal je bolj pozoren in previden ter bolj pozoren tudi na potrebe drugih.

Študentke so raziskale predvidena področja, zastavljena v projektu: podlage za delo s konji v različnih konjeniških centrih, prehrano konj in možnosti analize krmnih vrednosti, preventivne in kurativne veterinarske storitve (študentka veterinarstva je izvedla klinične preglede konj), podkovske storitve, pripravo konj na terapevtsko delo (v ta namen smo sodelovali tudi z zunanjimi strokovnjaki)  – masaža in fizioterapija konj, anatomija konj, biomehanika konj in jahačev, gimnasticiranje konj, različne načine treninga konj, finančno optimizacijo in optimizacijo socialno pedagoškega dela s konji z vidika socialne pedagogike ter z vidika zakonskih in družinskih študij, pripravljenost družin za takšen način procesa pomoči ter vplive socialno pedagoškega dela s konji na konje.

Oblikovan je bil anketni vprašalnik, v namen raziskave pripravljenosti družin za vključitev v socialno pedagoško delo ob podpori konj in v namen ozaveščanja družin o takšnem načinu procesa pomoči družinam, z namenom povečanja pripravljenosti družin za vključevanje v tovrsten proces pomoči. 

Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala visoko pripravljenost družin za vključevanje v proces pomoči ob podpori konj (57% vprašanih). Med pomembnejšimi faktorji, ki vplivajo na odločitev za vključitev je dostopnost cen, kar je bila za še dodatna spodbuda za iskanje načinov sofinanciranja programa. S pomočjo raziskovanja finančnih možnosti smo zasledili razpis, ki omogoča sofinanciranje preventivnega dela s posamezniki in družinami ob podpori konj, na katerega sva se delovni mentorici tudi prijavili in kar bo (ob pogoju, da na razpisu pridobimo sredstva) v naslednjih treh letih omogočilo brezplačne storitve socialno pedagoške pomoči ob podpori konj za posameznike, pare in družine.

Vse študentke so skladno z zastavljenimi cilji projekta zaključile s svojimi raziskovalnimi nalogami ter praktičnim spoznavanjem vsaka svojega področja študija/dela. Oblikovan je končni izdelek, ki vsebuje vsa raziskovalna dela študentk. Novo pridobljena znanja pa smo implementirali v socialno pedagoško delo z družinami ob podpori konj.

Prijavite se na e-novičke na spletni strani in spremljajte stran, da izveste še več o izsledkih raziskav.

mag. Karin Bojc

Spremljajte FB stran www.facebook.com/KarinLukasi/, kjer večkrat tedensko objavljam misli ter da boste na tekočem s prihodnjimi dogodki.

P.S.: Slike so simbolične in ne prikazujejo uporabnikov terapevtskih storitev.

Dodaj komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *