Konji in psihoterapija – 2.del

Konji in psihoterapija – 2.del

Horses still don´t Lie…    (Konji še vedno ne lažejo)                                                                                  

Če ste zamudili predavanje na SFU Ljubljana – Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, lahko v nadaljevanju preberete kratek povzetek 2. dela predavanja (1.del je bil objavljen prejšnji teden tukaj>> , članek o predavanju, objavljen v Reviji o konjih pa lahko pogledate tukaj>>).

Delo z družinami in skupinami ter čredna dinamika

Predstavila sem vzporednice, ki jih lahko potegnemo med družino (skupino) in čredo konj ter zakaj lahko tako dobro podprejo proces pomoči z družinami in skupinami. Pomembna lastnost skupine je skupinski cilj, ki deluje kot imunski sistem za skupino, ki preprečuje, da bi morebitni konflikti ogrozili uspešno delovanje skupine. Čreda konj ima skupinske cilje preživetja, iskanja hrane, varnosti, negovanja, socialnih interakcij, idr. in podobne skupinske cilje vidimo tudi v sistemu družine. V skupinah velja formalna ali neformalna socialna struktura, ki označuje odnose in povezanost med posamezniki, potek komunikacije, strukturo moči, vlog in je trajna ali vsaj relativno trajna, torej je enaka dlje časa, kar prinaša posameznikom v njej občutek večje varnosti in smernice za lastno ravnanje v  potencialno nevarnem okolju. Tudi čredna hierarhija določa odnose, povezanost, komunikacijo in strukturo moči ter je relativno trajna in zagotavlja konjem večjo varnost in smernice za ravnanje v potencialno nevarnem okolju in se v namen obstoja vedno znova samoaktualizira. Zanimivo je pogledati na različne oblike moči v družini, skupini in v čredi konj. Potegnemo lahko namreč kar nekaj vzporednic. Tako v sistemih ljudi kot konj lahko prepoznamo moč represije, moč nagrajevanja, legitimno moč, moč reference in strokovno moč. Tako v skupinah ljudi kot v čredah konj poznamo različne strukture socialnih vlog. Struktura socialnih vlog po Schindlerju (1957) je sestavljena iz alfa-, beta-, gama- in omega- članov, kjer je alfa- vodja, beta- svetovalec vodji oziroma strokovnjak, gama- člani so solidarni s skupino, rangirani med seboj, nimajo pa večjega vpliva na ostale in omega član, ki je na repu rangiranja, običajno nasprotuje alfi in je strelovod za napetosti v skupini. Tudi pri manjših čredah poznamo podobno strukturo, kjer imamo ravno tako alfo, ki je vodja črede, ponavadi vodilna kobila ali žrebec, ostale konje in na repu, z najnižjim rangom, konja, ki je vedno zadnji v vrsti prehranjevanja, ki je podrejen ostalim in pogosto strelovod za napetosti v čredi. Kasnejši pogledi, ki temeljijo predvsem na proučevanjih divjih (večjih) čred konj, prikazujejo čredo, sestavljeno iz vodilne kobile, žrebcev, ki so v vlogi čuvajev in priganjalcev črede ter ostalih konj in ravno tako so sodobnejši pogledi na skupinsko strukturo bolj odprti in pravijo, da vsaka (predvsem večja) skupina oblikuje svoje, čisto posebne vloge, ki jih težko uvrstimo v sheme. Takšna in podobna znanja lahko zelo kakovostno podprejo delo z družinami in skupinami ob podpori konj.

Raziskave na področju terapevtskega dela s konji

Terapevtsko delo s konji je podprto z vse več raziskavami. Če kratko predstavim le dve: Že Michaela Scheidhacker (1991) je v raziskavi, v katero so bili vključeni uporabniki z diagnozo shizofrenije, ugotavljala, da so se pri tistih, ki so bili vključeni v terapijo s podporo konj, zmanjšale težave v mišljenju in čustvovanju, agresivnost, strahovi in depresivna razpoloženja bolj kot v primerjani skupini uporabnikov, ki niso bili vključeni v terapijo ob podpori konj. Študija sledljivosti rezultatov je pokazala, da so bili uporabniki takoj po terapiji bolj umirjeni in da so, dolgoročno gledano, po zaključeni terapiji živeli bolj samostojno.

Sudekum Trotter, Chandler, Goodwin-Bond in Casey (2008) so v primerjalni študiji raziskovali delo s skupino mladostnikov, vključenih v program svetovanja ob podpori konj in skupino mladostnikov, vključenih v program svetovanja brez podpore konj. Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembne razlike v prid skupine, vključene v program svetovanja ob podpori konj, ki so se kazale v zmanjšanju čustvenih težav, neprilagodljivosti, vedenjskih težav, hiperativnosti, agresivnosti, depresivnosti, anksioznosti, somatskih simptomov, v izboljšanju občutka za (ne)primernost vedenj, socialnih veščin, samopodobe, prilagodljivosti ter izboljšanju odnosov s starši.

Etičnost vključevanja konj v terapevtske procese

Pomemben del predavanja je predstavljajo področje primernosti konj v podpornih programih ter do sedaj premalo izpostavljen vidik etičnosti vključevanja konj v terapevtske procese, ki pa se mi zdi izredno pomemben vidik. Zaradi dobrobiti konj in ker z našim odnosom do konj v procesih kažemo udeleženim model, s katerim sporočamo, kakšni odnosi so primerni. Če podam primer: kaj sporočamo udeleženim s konjem, ki je ves vpet in omejen v gibanju ter izražanju ter kaj s konjem, ki se lahko svobodno giblje in izraža ter je enakovreden in kolikor se le da, svoboden? Tako kot so v interakcijah med ljudmi pomembni odnos, zaupanje in spoštovanje, so enake vrednote pomembne tudi v interakcijah s konji, saj s tem uporabnikom naših storitev sporočamo, kakšen odnos imamo do sodelujočih ter kakšen odnos odobravamo. Učenje z modelom, s posnemanjem, zavzema namreč velik del učenja. In naš odnos do konj pokaže, koliko so naše besede usklajene z našimi dejanji, z našo nebesedno komunikacijo, kar smo že zgoraj opisali kot izredno pomembno za psihično zdravje.

Slika: Jahanje brez brzde temelji na zaupanju

Trenutno poteka tudi projekt, kjer bomo med drugim podrobneje raziskali vidike (terapevtskega) dela s prostimi konji, tudi jahanje brez brzde in sedla, s čimer bomo prispevali k nadaljnjim premikom v smeri etičnosti vključevanja konj v terapevtske namene. Projekt zajema tudi raziskovanje možnosti, kako oblike pomoči ob podpori konj približati uporabnikom s finančnega vidika, saj si želim, da bi bile storitve dostopne širšemu krogu ljudi. Več o mojem delu in rezultatih projekta spremljajte na strani https://lukasi.si ter se prijavite na e-novičke, da vas sproti obvestim o novostih.

Spremljajte FB stran www.facebook.com/KarinLukasi/, kjer večkrat tedensko objavljam misli ter da boste na tekočem z datumi in lokacijami izvedbe prihajajočih delavnic in predavanj.

Karin

P.S.: Slike so simbolične in ne prikazujejo uporabnikov terapevtskih storitev.

Dodaj komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Zahtevana polja so označena *